HomeAbout the TheatreFinancial activities in 2017Financial activities in the first quarter of 2017

Financial activities in the first quarter of 2017

Результати фінансово – господарської діяльності за Iквартал  2017 року:

Вид економічної діяльності за КВЕД- 90.01 – театральна та концертна діяльність.

Чисельність кадрового складу закладу –643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.

Дохідна частина  складається  з доходу від реалізації продукції – 3490,0 тис.грн., в т.ч. :

 •  від реалізації театральних квитків -  3279,0 тис.грн.,
 •  від  реалізації театральних програмок –41,0 тис.грн.,
 •  від реалізації готової продукції – 157,0 тис.грн.;
 •  від реалізації товарів – 13,0 тис.грн.

Інші доходи, що отримує театр від діяльності – 1040,0,0 тис.грн.  в т.ч.:

 •  дохід від оренди приміщень – 4,0;
 •  дохід від курсової різниці валюти – 8,0;
 •  відшкодування комунальних витрат – 25,0;
 •  відсотки, одержані з банків – 0,2;
 •  дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів -855,0;
 •  дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 76,0;
 •  дохід за користування костюмами – 55,0;
 •  відсотки по депозитному вкладу – 15,0;
 •  дохід за користування муз. інструментами – 1,6;
 •  дохід від оренди біноклів – 0,2.

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 33812,0 тис.грн.

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 2362,0;

Фінансова благодійна допомога – 15,0.

Разом доходів за І квартал  2017р.  – 40719,0тис.грн., що у порівнянні з планом на   1791,0 менше у зв’язку з недофінансуванням з бюджету.

Витратна частина  складається з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних  витрат .

За І квартал 2017 року  витрати становлять – 40719,0 тис.грн., що у порівнянні з планом менше на  1791,0 тис.грн., але у порівнянні з фактичними показниками  І кварталу 2016 року більше  на  13256,0 тис.грн.

Найбільш витратна частина – собівартість. У І кварталі 2017 року  собівартість склала -  37774,0 тис.грн.,(94,4%), що у порівнянні з плановим показником  менше  на 2258,0 тис.грн., особливий вплив має заробітна плата та нарахування на неї. У порівнянні з фактом відповідного періоду 2016 року собівартість збільшена  на 12377,0 тис.грн.

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 4,5% - 1835,0 тис.грн. У порівнянні з планом збільшено на 155,0 тис.грн., у порівнянні з фактом  І кварталу 2016 року збільшено на  432,0 тис.грн. – за рахунок підвищення заробітної плати  та відрахувань на соціальні заходи .

Витрати на збут складають – 1,9%- 773,0 тис.грн. від загальних витрат.

У порівнянні з плановим показником витрати збільшені  на 216,0 тис.грн. У порівнянні з фактичним показником І кварталу  2016 року, витрати  на збут збільшено на 288,0 тис.грн. за рахунок оплати праці та нарахувань на неї -246,0; витрат на рекламу зменшено на 6,0; винагороди за реалізацію квитків збільшено на 28,0.

Витрати на  друковану продукцію – 73,0 в  т.ч.  афіші;  програмки ; банери; флаєри;буклети. Витрати на рекламу -11,4 тис.грн. в т.ч. реклама  у газеті, на ТБ, радіо, інтернет.

Інші операційні витрати – 0,8% - 337,0 тис.грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 96,0 тис.грн. за рахунок витрат на нарахування на заробітну плату-на 82,0; витрати за тимчасової втрати працездатності –на 27,0; та зменшення матеріальної допомоги у порівнянні з планом на 13,0.

У порівнянні з фактом  І кварталу 2016 року  витрат зменшено на 6,0 тис.грн.

Інші витрати не проводились. У плані витрати не передбачались.

Чистий фінансовий результат - 0.

Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування  є джерелом капітальних інвестицій на придбання  основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, необхідних для діяльності театру.


 

Форма № 1за І квартал 2017 

Форма № 2 за І квартал 2017