HomeWho’s WhoThe Ballet

The Ballet

Art Head of the ballet

Ballet company manager

Choreographer’s assistant

Maya Mamleeva


Principal artists

High level artist

Category 1 ballet artist

Category 2 ballet artist

Arizonova Vlada

Biiol Maria

Begoyan Diana

Vetchinkina Kristina

Zakharchenko Kseniya

Zdarska Yaroslava

Ivanova Alexandra

Ivanova Liliya

Kalina Polina

Kiseleva Yanina

Korno Anastasiya

Gorodilova Daria

Krusser Vadim

Lobkin Roman

Malina Elizaveta

Martynenko Anastasia

Melnikov Sergey

Morozova Irina

Nikulytsya Kristian

Paliy Anastasia

Pashchuk Danilo

Polishevskaya Alina

Putrin Nikita

Sarazhinskiy Igor

Semenyuk Tamara

Semchuk Veronika

Stepanov Vladislav

Talipov Ruslan

Tkachuk Sergey

Topchiy Ilona

Udot Yulia

Kharlamova Ekaterina

Chepil Yuriy

Yarmammedova Maria

Yarotskaya Anastasia

Yarchuk Elena


Ballet mistress

Accompanist

Grigoryan Lolita

Marushko Anastasia

Chibalashvili Lia

Shvedenko Inna

Shumakov Yulian