HomeNewsNews for November 2018 Viktoria Berezhnaya will debut as Odette-Odile!

6 Nov

Viktoria Berezhnaya will debut as Odette-Odile!

The theatre will present the ballet "Swan Lake" by P.Tchaikovsky on November 7 at 18:30.
The part of Odette-Odile will be first performed by Viktoria Berezhnaya!
We wish her every success!

Cast (November 7):
Odette - Odile - Viktoria Berezhnaya (debut)
Prince Siegfried - Honoured Artist of Ukraine Sergey Dotsenko
Rothbart, an evil magician- Rostislav Yanchishen
Jester - Pavel Grits
Reigning princess, Prince’s mother- Polina Kalina
Benno, Prince's friend - Andrey Pisarev
Ladies-in-waiting - Alexandra Vorobyova, Olga Vorobyova
Prince’s mentor - Igor Sarazhinskiy
Fiancees- Honoured Artist of Ukraine Olga Rozhevich, Ekaterina Burdik,
Elena Lavrinenko, Oksana Chepil, Anastasia Chernyak
Big Swans - Ekaterina Burdik, Olga Vorobyova, Elena Lavrinenko
Little Swans - Rosana Barba Napoles, Elena Kondratieva, Olga Pilipeyko,
Anna Tyutyunnik
Waltz from Act I - Ekaterina Burdik, Elena Lavrinenko, Vyacheslav
Kravchenko, Vitaliy Rozdaybeda

Guests at the Prince’s ball:

The Spanish - Viktoria Vorivodina, Oksana Chepil, Dmitriy Bartosh,
Vyacheslav Kravchenko

The Hungarians - Anastasia Martynenko, Vitaliy Rosdaybeda
The Neapolitans - Ekaterina Burdik, Nikolay Vorivodin
The Poles - Elena Lavrinenko, Anna Stankevich, Alina Polishevskaya,
Irina Skrynnik, Dmitriy Bartosh, Denis Vasilyev, Dmitriy Dzenik, Kristian
Nikulitsa, Ruslan Talipov

 Conductor - Honoured Artist of Ukraine Igor Shavruk