Baritone — The Chorus — Who’s Who — Odessa National Academic Opera and Ballet Theater

HomeWho’s WhoThe ChorusBaritone

Baritone

Baritone

Ivan Hazinskyy

Vadim Andrianov

Maxim Kryzhanovsky

Maxim Moroz

Evgeny Romanov

Dmitry Rusynyak

Sazonov Vsevolod

Maxim Kharlamov

Andrey Chuhayevskyy

Rustem Eminov