ГлавнаяНовостиНовости за Декабрь 2014Информация о применении переговорной процедуры закупки

11 Дек.

Информация о применении переговорной процедуры закупки

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування: Одеський національний академічний театр опери та балету

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02224643

1.3. Місцезнаходження: пров.Чайковського,1 м.Одеса, 65026

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35236001005079; 26008110324428

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса):

Голданова А.Р. - начальник дільниці з ремонту та обслуговування будівлі, 0487801507.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. : www.opera@odessa.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі. -35.30.1-пара та гаряча вода ; постачання пари та гарячої води з уточненням 35.30.11-00.00-пара та гаряча вода;

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

Постачання пари та гарячої води на об’єкти замовника V=320,5 Гкал.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

- Будівля виробничих майстерень театру – вул.Садиковська,18, м.Одеса;

- Підвальні приміщення театру – пров.Чайковського,12,м.Одеса.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01.01.2015р.-31.12.2015р.

5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.

Начальник служби по тепло збуту КП «Теплопостачання м.Одеси» Коржова О.Є.

М.Одеса, вул.Балківська,1-Б, 65029, 0482301848

 

 

6. Інформація про ціну пропозиції.

Кінцева ціна погоджена у сумі 462766,75 грн. з ПДВ на поставку 320,5 Гкал у розрахунку: вартість 1 Г/кал=1443,89 грн. з ПДВ.

7. Умова застосування переговорної процедури.

На підставі п.2 пп.2 ст.39 Закону щодо «відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи».

8. Додаткова інформація.

 

Заступник генерального директора з АГД Бащун В.М.

 

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення Л. Дудник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  N 1106

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2014 р.
за N 1246/26023

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми інформації про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Інформація готується українською мовою, а також англійською мовою у випадках, визначених частиною четвертою статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), підписується уповноваженою особою (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Щодо пункту 1 інформації.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 1.4 вказується реєстраційний рахунок замовника, відкритий в

органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем його обслуговування із зазначенням їх реквізитів (найменування, адреса, відділення, МФО).

У разі наявності декількох реєстраційних рахунків замовником зазначається реєстраційний рахунок, з якого буде здійснюватися оплата.

3. Щодо пункту 3 інформації.

Зазначається адреса веб-сайта замовника в разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовник може додатково розмістити інформацію про закупівлю.

4. Щодо пункту 4 інформації.

Щодо підпункту 4.1.

Інформація про предмет закупівлі вказується замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора). Замовник зазначає інформацію про кількість, місце і строк поставки товарів або обсяг, місце і строк виконання робіт чи надання послуг.

У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником під час заповнення форми інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, що подається для опублікування, зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них, а під час заповнення форми інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, що подається для оприлюднення, також описується окремо кожний з лотів.

5. Щодо пункту 5 інформації.

Замовник указує повне найменування, місцезнаходження та контактні телефони (із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.

6. Щодо пункту 6 інформації.

Замовник указує ціну пропозиції учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, та ціну пропозиції (пропозицій) за одиницю товару в разі закупівлі товарів.

7. Щодо пункту 7 інформації.

Замовник зазначає умову застосування переговорної процедури відповідно до частини другої статті 39 Закону.

8. Щодо пункту 8 інформації.

Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною.

У разі застосування електронних засобів замовник зазначає перелік інформації та даних щодо участі у процедурі закупівлі.