За 2017 рік — Діяльність за 2017 рік — Про театр — Одеський Національний Академічний театр Опери та Балету

ГоловнаПро театрДіяльність за 2017 рікЗа 2017 рік

За 2017 рік

Інформація щодо господарювання Одеського національного академічного театру опери та балету за 2017 рік.

Установлені цілі та завдання:
Основною метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.
Статут театру передбачає таки предмети діяльності: створення та показ оперних та балетних вистав української, зарубіжної класики та вистав сучасних авторів на власній сцені та на гастролях; організація та проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих вечорів, зустрічей, концертів, бенефісів, конференцій, виставок; участь у загальнодержавних і міжнародних мистецьких проектах; організація та проведення гастрольних виступів в Україні та за її межами, естетично-виховна робота з дітьми та юнацтвом тощо.
Пріоритетними напрямками в діяльності Одеського національного академічного театру опери та балету визначені:
- популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;
- інтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;
- системна робота з кадровим потенціалом;
- поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;
- утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані; 
- залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки.

Результати фінансово – господарської діяльності за 2017 рік:
Вид економічної діяльності за КВЕД- 90.01 – театральна та концертна діяльність.
Чисельність кадрового складу закладу –643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.
Дохідна частина складається з доходу від реалізації продукції – 18073,0 тис.грн., в т.ч.:

• від реалізації театральних квитків - 16380,3 тис.грн.,
• від реалізації театральних програмок – 199,2 тис.грн.,
• від реалізації готової продукції – 1296,2 тис.грн.,
• від реалізації товарів – 197,3тис.грн.

Інші доходи, що отримує театр від діяльності – 7436,0 тис.грн. в т.ч.:

• дохід від оренди приміщень – 18,0;
• дохід від курсової різниці валюти – 39,0;
• відшкодування комунальних витрат – 59,0;
• дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів -6022,0;
• дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 526,0;
• реалізація комплектів театральних квитків – 2,0;
• одержані відсотки з банків за невикористаними залишками , отримані по депозитних рахунках – 9,0;
• визнані суми штрафів, пені, неустойок – 2,0;
• від оренди біноклів, користування костюмами – 149,0;
• відшкодування раніше списаних активів(металобрухт) – 2,0;
• від реалізації макулатури – 1,0;
• дохід за користування муз. інструментами – 25,0;
• відшкодування витрат на відновлення кабельної лінії – 23,0;
• від утримання технологічних мереж – 31,0;
• дохід від гастрольної діяльності – 528,0.

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 147627,0 тис.грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 48,0 тис.грн.

Фінансова благодійна допомога 264,0 тис.грн.

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 9289,0.

Разом доходів за 2017р. - 182737,0 тис.грн., що у порівнянні з планом на 6701,0 тис.грн. більше, перевиконання плану доходів обумовлено реалізацією квитків, доходів від діяльності буфету та інших доходів.

Витратна частина складається з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних витрат .

За 2017 рік витрати становлять – 182737,0 тис.грн., що у порівнянні з планом більше на 6701,0тис.грн., але у порівнянні з фактичними показниками 2016 року (116482,0) витрати збільшено на 73691,0 тис.грн. (56,9%), основним впливом для зростання витрат є зростання заробітної плати на 40%, що вплинуло на підвищення тарифів та цін.

Найбільш витратна частина – собівартість.

За 2017 рік собівартість склала 169331,0 тис.грн.,(92,7% від загальних витрат), що у порівнянні з плановим показником більше на 3724,0 тис.грн., 86,1% складає ФОП з відрахуваннями на соціальні заходи у загальних витратах собівартості , а ФОП зменшено у порівнянні з планом на 2134,0 тис.грн., інші витрати збільшені у порівнянні з планом на 1178,0 тис.грн. Фактична собівартість відповідного періоду 2016 року зменшена на 61712,0 тис.грн. –у порівнянні з собівартістю 2017 року.

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 4,5% - 8198,0 тис.грн. У порівнянні з планом збільшено на 1209,0 тис.грн. за рахунок оплати праці та нарахувань на заробітну плату .Витрати на оплату праці складають – 6556,0 тис.грн. в т.ч. оплата праці директора склала 722,0 тис.грн. – посадовий оклад – 255,0; напруженість – 255,0; відпустка – 78,2; звання -51,0; мат.доп. – 25,6; доплата до суми – 36,3; оплата по середньому заробітку – 20,1; індекс -0,6.
У порівнянні з фактом 2016 року збільшено на 2877,0 тис.грн.

Витрати на збут складають – 2,0% - 3638,0 тис.грн. від загальних витрат. 
У порівнянні з плановим показником витрати збільшено на 1168,0 тис.грн. 
У порівнянні з фактичним показником 2016 року, витрати на збут збільшено на 1354,0 тис.грн. за рахунок заробітної плати та нарахувань на неї.

Інші операційні витрати – 0,8% - 1570,0 тис.грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 600,0 тис.грн. за рахунок витрат на матеріальну допомогу – 112,0; нарахувань на листки непрацездатності – 357,0; витрат за тимчасової втрати працездатності -131,0 та ін.У порівнянні з фактом 2016 року витрат збільшено на 332,0 тис.грн.

У результаті звичайної діяльності прибуток відсутній.

Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування є джерелом капітальних інвестицій на придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, необхідних для діяльності театру.

За 2017 рік придбано (виготовлено) основних засобів – 558,0; інших необоротних матеріальних активів –3940,0 тис.грн.; нематеріальних активів –20,0. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року збільшено капітальних видатків на 1602,0 тис.грн.


Додатки:

Форма №1

Форма №2

Форма №3

Форма №4

Форма №5