HomeWho’s WhoThe ChorusFirst soprano

First soprano

First soprano

Svetlana Balashova

Oksana Balayeskul

Larisa Batischeva

Natalia Kravchenko

Kucherenko Vera

Myscherikova Alexandra

Marina Orlova

Osetrova Marina

Olga Osmokesku

Myroslava Pavlyus

Maria Pronina

Sviridova Zhanna

Smyk Alla

Natalia Stoyanova

Olena Tkachenko

Tomilko Nadezhda

Elena Filanovskaya

Elena Shybivskaya