HomeWho’s WhoThe ChorusFirst tenor

First tenor

First tenor

Avramenko Yevgen

Michael Gazin

Gal`ko Vitaliy

Valery Zadorozhnyy

Sergey Zaritskyy

Ivanenko Zakhar

Kuzevych Igor

Victor Muzychko

Ivan Odarchenko

Yuri Ruher

Chernyi Roman