HomeWho’s WhoThe Orchestra

The Orchestra

чтобы увеличить снимок, нажмите на него

 

 

 

 

 

 

 

Conductor’s assistant

First violin

Moldavanova Oksana

Alexander Anisimov

Dvornitsin Alexander

Anisimova Olga

Anna Sipkina

Pichugina Olga

Savelieva Anastasia

Mogilevskaya Maria

Kakovkina Yana

Volkash Olga

Shchyokina Natalia

Dedikova Viorika

Yanchuk Margarita

Ionova Elena

Dmitriev Alexander

Avryatova Maria

Marchenko Anna


Second violin

Tikhoplav Nikita

Medzhidova Tamara

Serebryanska Tatiana

Kalandey Valentine

Valentine Novohyzhnaya

Dmitry Kozubenko

Dancheva Elena

Kondrat'eva Alena

Avryatov Ivan

Tatiana Alexsandra


Viola

Sagdeyev Stas

Yury Danchev

Vassiliev Mikhail

Bakhtina Svetlana

Igor Ivanenko

Vladimir Emelianenko

Pavlova Anastasia

Sergey Kovalev


Violoncello

Vladimir Avryatov

Marmusevich Natalia

Lysyuk Alexander

Rosenzweig Yan

Polonskaya Eleanor

Zharova Yulia

Anna Mamalyzhenko

Tomnitskiy Konstantin


Contrabasso

Selin Andrew

Stepin Evgeny

Mikhail Nihankin

Alekseenko Constantine

Valeriy Tarasenko

Igor Samoilenko


Harp

Filippova Anna-Maria


Flute

Alexey Komarov

Pavel Kotovschikov

Vasily Molchanov

Smaglyuk Yuri


Oboe

Chupyra Alexander

Oleksandr Murashko

Shpiley Yuri

Kuzmina Julia

Ivan Chumachenko


Clarinet

Leonid Popov

Gulyar Andrew

Yuri Petelko

Shimonyak Igor

Alexey Zinchenko


Fagott

Vasil'chenko Ruslan

Nadzhoga Andrew

Komarnicki Taras

Yuri Kusyak

Roman Vasil'chenko


Corno

Bogai Ivan

Apostol Valeriy

Anatoly Pastukhov

Magliovanny Alexander

Sergey Kostik

Dmitry Kakovkin

Kalandey Vasily

Aleksey Gorbatyuk

Maglyovana Anastasiya


Trumpet

Paszkowski Vitali

Vitaly Buynitsky

Alexey Gerasimov

Victor Yarygin

Kovalchuk Peter

Karimov Igor


Trombone

Buinitzky Grygorii

Anatoly Vykhryst

Baran Anatoliy

Sergey Vapnyar

Dmitry Shirmovsky

Denis Zhyvotivskyy


Tuba

Ivan Chernyshev

Yakovchuk Yuri


Percussion instruments

Yanchuk Svyatoslav

Vladimir Turovsky

Nikolay Surylov

Ripak Ulyana

Sergey Nesterchuk

Sergey Razdorozhny