HomeNewsNews for December 2014Information about the use of negotiated procedures for procurement

11 Dec

Information about the use of negotiated procedures for procurement

 ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування: Одеський національний академічний театр опери та балету

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02224643

1.3. Місцезнаходження: пров.Чайковського,1 м.Одеса, 65026

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35236001005079; 26008110324428

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса):

Голданова А.Р. - начальник дільниці з ремонту та обслуговування будівлі, 0487801507.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. : www.opera@odessa.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі. -35.30.1-пара та гаряча вода ; постачання пари та гарячої води з уточненням 35.30.11-00.00-пара та гаряча вода;

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

Постачання пари та гарячої води на об’єкти замовника V=320,5 Гкал.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

- Будівля виробничих майстерень театру – вул.Садиковська,18, м.Одеса;

- Підвальні приміщення театру – пров.Чайковського,12,м.Одеса.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01.01.2015р.-31.12.2015р.

5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.

Начальник служби по тепло збуту КП «Теплопостачання м.Одеси» Коржова О.Є.

М.Одеса, вул.Балківська,1-Б, 65029, 0482301848

 

 

6. Інформація про ціну пропозиції.

Кінцева ціна погоджена у сумі 462766,75 грн. з ПДВ на поставку 320,5 Гкал у розрахунку: вартість 1 Г/кал=1443,89 грн. з ПДВ.

7. Умова застосування переговорної процедури.

На підставі п.2 пп.2 ст.39 Закону щодо «відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи».

8. Додаткова інформація.

 

Заступник генерального директора з АГД Бащун В.М.

 

 

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення Л. Дудник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  N 1106

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2014 р.
за N 1246/26023

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми інформації про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Інформація готується українською мовою, а також англійською мовою у випадках, визначених частиною четвертою статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), підписується уповноваженою особою (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Щодо пункту 1 інформації.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 1.4 вказується реєстраційний рахунок замовника, відкритий в

органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем його обслуговування із зазначенням їх реквізитів (найменування, адреса, відділення, МФО).

У разі наявності декількох реєстраційних рахунків замовником зазначається реєстраційний рахунок, з якого буде здійснюватися оплата.

3. Щодо пункту 3 інформації.

Зазначається адреса веб-сайта замовника в разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовник може додатково розмістити інформацію про закупівлю.

4. Щодо пункту 4 інформації.

Щодо підпункту 4.1.

Інформація про предмет закупівлі вказується замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора). Замовник зазначає інформацію про кількість, місце і строк поставки товарів або обсяг, місце і строк виконання робіт чи надання послуг.

У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником під час заповнення форми інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, що подається для опублікування, зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них, а під час заповнення форми інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, що подається для оприлюднення, також описується окремо кожний з лотів.

5. Щодо пункту 5 інформації.

Замовник указує повне найменування, місцезнаходження та контактні телефони (із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.

6. Щодо пункту 6 інформації.

Замовник указує ціну пропозиції учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, та ціну пропозиції (пропозицій) за одиницю товару в разі закупівлі товарів.

7. Щодо пункту 7 інформації.

Замовник зазначає умову застосування переговорної процедури відповідно до частини другої статті 39 Закону.

8. Щодо пункту 8 інформації.

Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною.

У разі застосування електронних засобів замовник зазначає перелік інформації та даних щодо участі у процедурі закупівлі.