HomeNewsNews for December 2014Inquiry of price offers

11 Dec

Inquiry of price offers

 Запит цінових пропозицій

1. Замовник.

1.1. Найменування: Одеський національний академічний театр опери та балету

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02224643

1.3. Місцезнаходження: пров.Чайковського,1, м.Одеса,65026

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 26008110324428

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Голданова А.Р.-начальник дільниці з ремонту та обслуговування будівлі, пров.Чайковського,1, м.Одеса, 65026, 0487801507, 0487224904.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 200000,0 грн.(двісті тис.грн.) з ПДВ

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.www.opera@odessa.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі:

80.10.1 «Послуги пов’язані з особистою безпекою» з уточненням по 10 знаку 80.10.19-00.00-послуги пов’язані з особистою безпекою інші.

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:

Згідно вимог та інформації, що додається.

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг:

65026, м. Одеса, пров.Чайковського,1

65000, м. Одеса , вул. Садиковська,18

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг.: до 31.12.2015р.

5. Основні умови договору: згідно ст.40,41 Закону « Про здійснення державних закупівель»

6. Строк дії цінових пропозицій.: 120 діб з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

7. Подання цінових пропозицій. : Особисто або поштою

7.1. Місце та спосіб подання.:65026, м.Одеса, пров. Чайковського,1 ,каб. заступника директора з АГД.

7.2. Строк. : 25.12.2014р. до 10 год.

8. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце.: 65026, м. Одеса ,пров.Чайковського, 1 каб. заступника директора з АГД.

8.2. Дата. : 25.12.2014р.

8.3. Час. : о 11.00 год.

9. Додаткова інформація:

Для отримання додаткової інформації тел.048-780-15-07 Голданова Алла Рафаїлівна ;

Вимоги до учасників відповідно до ст.17 Закону та інформації , що додається.

Заступник генерального директора з АГД В.М.Бащун

 

Заступник 
директора департаменту 
державних закупівель 
та державного замовлення Л. Дудник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  N 1106

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 жовтня 2014 
за N 1245/26022

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми запиту цінових пропозицій

1. Запит складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Щодо пункту 1 запиту.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 1.4 вказується реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем його обслуговування із зазначенням їх реквізитів (найменування, адреса, відділення, МФО).

У разі наявності декількох реєстраційних рахунків замовником зазначається реєстраційний рахунок, з якого буде здійснюватися оплата.

3. Щодо пункту 3 запиту.

Зазначається адреса веб-сайта замовника в разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовник може додатково розмістити інформацію про закупівлю.

4. Щодо пункту 4 запиту.

Щодо підпункту 4.1.

Інформація про предмет закупівлі вказується замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

Щодо підпункту 4.2.

У разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів) відповідно до пункту 33 частини першої статті 1 Закону зазначається опис предмета закупівлі чи його частин (якщо передбачено подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі необхідні технічні та інші параметри, кількість, місце і строк поставки товарів або обсяг, місце і строк надання послуг.

5. Щодо пункту 5 запиту.

Основні умови договору визначаються замовником з урахуванням положень Цивільного і Господарського кодексів України та Закону.

6. Щодо пункту 7 запиту.

У підпункті 7.1 зазначаються:

вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс;

спосіб подання цінових пропозицій (особисто, з використанням електронних засобів та/або поштою).

У підпункті 7.2 зазначається строк подання цінових пропозицій (дата та час) відповідно до частини другої статті 36 Закону.

7. Щодо пункту 8 запиту.

Зазначаються місце, дата і час розкриття цінових пропозицій з урахуванням частини четвертої статті 36 Закону.

Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

8. Щодо пункту 9 запиту.

Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною.

У разі застосування електронних засобів замовник зазначає перелік інформації та даних щодо участі у процедурі закупівлі.