HomeNewsNews for May 2017Information about painting the facade of the Odessa National Theater of Opera and Ballet.

16 May

Information about painting the facade of the Odessa National Theater of Opera and Ballet.

  Останнім часом у електронних засобах масової інформації з’являється недостовірна інформація щодо фарбування фасаду будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету. Адміністрація театру вважає за необхідне поінформувати громадськість про стан справ щодо утримання будівлі  пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані.                                           

Згідно Охоронного договору на пам’ятку культурної спадщини  від 16 квітня 2008р. №16-04/В-1, між управлінням охорони об’єктів культурної спадщини облдержадміністрації  та Одеським національним академічним театром опери та балету укладено відповідну угоду щодо зобов’язань останнім у охороні пам’ятки національного значення.
Пп.12,14 зазначеного договору передбачено своєчасне проведення поточних та капітальних ремонтів пам’ятки (її частини) та роботи з упорядження території.
У зв’язку з цим, у 2017 році заплановане проведення ремонту  західного, частини центрального портиків, окремих елементів фасаду тощо.
З метою якісного проведення ремонтних робіт театром у 2016 році заключено відповідну угоду з розробниками головного проекту реконструкції та реставрації будівлі театру УкрНДІпроектреставрація (м.Киів) на технологію виконання ремонтно-реставраційних робіт. Також фахівці вищезазначеної організації будуть здійснювати авторський нагляд за проведенням робіт впродовж всього ремонту.
Відповідно до чинного законодавства адміністрація театру повідомила Міністерство культури України та уповноважений орган Одеської обласної державної адміністрації про початок робіт.
Для виконання зазначених робіт театром у відповідності до технології виконання ремонтно-реставраційних робіт були придбані оригінальні будівельні матеріали фірми КЕІМ  (Германія).
Фарбування  буде проводитися виключно з існуючим Паспортом фарбування фасаду театру, на підставі технології виконання робіт та під авторським наглядом УкрНДІпроектреставрація.
Роботи проводяться відповідною  службою, яка займається ремонтом та наглядом за будівлею театру та працівники якої мають відповідний фах та досвід у виконанні ремонтних та будівельних робіт.
Адміністрація театру розуміє усю відповідальність щодо збереження пам’ятки архітектури національного значення та при виконанні ремонтних робіт дотримується передбачених чинним законодавством норм виконання будівельних робіт.