HomeNewsNews for November 2019The premiere of the opera “La Traviata” was held

10 Nov

The premiere of the opera “La Traviata” was held

Yesterday, on November 9, on the stage of Odessa Opera House, the premiere of the opera “La Traviata” in the director’s version by Yevhen Lavrenchuk was held. The main parts were performed by Anastasiia Holub (Violetta Valery), Oleh Zlakoman (Alfredo Germont) and Roman Strakhov (Giorgio Germont).

The other parts were performed by Anastasiia Martyniuk (Flora), Pavlo Smyrnov (Gastone), People's Artist of Ukraine Vasyl Navrotskyi (Barone Douphol), Vasyl Dobrovolskyi (Marchese d'Obigny), Viktor Shevchenko (doctor Grenvil), Hanna Bondarenko (Annina), Ivan Fliak (Commissioner), Mykola Reshetnov (Giuseppe).  

Photo by Yuri Litvinenko