HomeAbout the TheatreFinancial activity 2017Over 2017

Over 2017

 Інформація щодо господарювання Одеського національного академічного театру опери та балету за 2017 рік.

Установлені цілі та завдання:
Основною метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.
Статут театру передбачає таки предмети діяльності: створення та показ оперних та балетних вистав української, зарубіжної класики та вистав сучасних авторів на власній сцені та на гастролях; організація та проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих вечорів, зустрічей, концертів, бенефісів, конференцій, виставок; участь у загальнодержавних і міжнародних мистецьких проектах; організація та проведення гастрольних виступів в Україні та за її межами, естетично-виховна робота з дітьми та юнацтвом тощо.
Пріоритетними напрямками в діяльності Одеського національного академічного театру опери та балету визначені:
- популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;
- інтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;
- системна робота з кадровим потенціалом;
- поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;
- утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані; 
- залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки.

Результати фінансово – господарської діяльності за 2017 рік:
Вид економічної діяльності за КВЕД- 90.01 – театральна та концертна діяльність.
Чисельність кадрового складу закладу –643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.
Дохідна частина складається з доходу від реалізації продукції – 18073,0 тис.грн., в т.ч.:

• від реалізації театральних квитків - 16380,3 тис.грн.,
• від реалізації театральних програмок – 199,2 тис.грн.,
• від реалізації готової продукції – 1296,2 тис.грн.,
• від реалізації товарів – 197,3тис.грн.

Інші доходи, що отримує театр від діяльності – 7436,0 тис.грн. в т.ч.:

• дохід від оренди приміщень – 18,0;
• дохід від курсової різниці валюти – 39,0;
• відшкодування комунальних витрат – 59,0;
• дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів -6022,0;
• дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 526,0;
• реалізація комплектів театральних квитків – 2,0;
• одержані відсотки з банків за невикористаними залишками , отримані по депозитних рахунках – 9,0;
• визнані суми штрафів, пені, неустойок – 2,0;
• від оренди біноклів, користування костюмами – 149,0;
• відшкодування раніше списаних активів(металобрухт) – 2,0;
• від реалізації макулатури – 1,0;
• дохід за користування муз. інструментами – 25,0;
• відшкодування витрат на відновлення кабельної лінії – 23,0;
• від утримання технологічних мереж – 31,0;
• дохід від гастрольної діяльності – 528,0.

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 147627,0 тис.грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 48,0 тис.грн.

Фінансова благодійна допомога 264,0 тис.грн.

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 9289,0.

Разом доходів за 2017р. - 182737,0 тис.грн., що у порівнянні з планом на 6701,0 тис.грн. більше, перевиконання плану доходів обумовлено реалізацією квитків, доходів від діяльності буфету та інших доходів.

Витратна частина складається з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних витрат .

За 2017 рік витрати становлять – 182737,0 тис.грн., що у порівнянні з планом більше на 6701,0тис.грн., але у порівнянні з фактичними показниками 2016 року (116482,0) витрати збільшено на 73691,0 тис.грн. (56,9%), основним впливом для зростання витрат є зростання заробітної плати на 40%, що вплинуло на підвищення тарифів та цін.

Найбільш витратна частина – собівартість.

За 2017 рік собівартість склала 169331,0 тис.грн.,(92,7% від загальних витрат), що у порівнянні з плановим показником більше на 3724,0 тис.грн., 86,1% складає ФОП з відрахуваннями на соціальні заходи у загальних витратах собівартості , а ФОП зменшено у порівнянні з планом на 2134,0 тис.грн., інші витрати збільшені у порівнянні з планом на 1178,0 тис.грн. Фактична собівартість відповідного періоду 2016 року зменшена на 61712,0 тис.грн. –у порівнянні з собівартістю 2017 року.

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 4,5% - 8198,0 тис.грн. У порівнянні з планом збільшено на 1209,0 тис.грн. за рахунок оплати праці та нарахувань на заробітну плату .Витрати на оплату праці складають – 6556,0 тис.грн. в т.ч. оплата праці директора склала 722,0 тис.грн. – посадовий оклад – 255,0; напруженість – 255,0; відпустка – 78,2; звання -51,0; мат.доп. – 25,6; доплата до суми – 36,3; оплата по середньому заробітку – 20,1; індекс -0,6.
У порівнянні з фактом 2016 року збільшено на 2877,0 тис.грн.

Витрати на збут складають – 2,0% - 3638,0 тис.грн. від загальних витрат. 
У порівнянні з плановим показником витрати збільшено на 1168,0 тис.грн. 
У порівнянні з фактичним показником 2016 року, витрати на збут збільшено на 1354,0 тис.грн. за рахунок заробітної плати та нарахувань на неї.

Інші операційні витрати – 0,8% - 1570,0 тис.грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 600,0 тис.грн. за рахунок витрат на матеріальну допомогу – 112,0; нарахувань на листки непрацездатності – 357,0; витрат за тимчасової втрати працездатності -131,0 та ін.У порівнянні з фактом 2016 року витрат збільшено на 332,0 тис.грн.

У результаті звичайної діяльності прибуток відсутній.

Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування є джерелом капітальних інвестицій на придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, необхідних для діяльності театру.

За 2017 рік придбано (виготовлено) основних засобів – 558,0; інших необоротних матеріальних активів –3940,0 тис.грн.; нематеріальних активів –20,0. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року збільшено капітальних видатків на 1602,0 тис.грн.


Додатки:

Форма №1

Форма №2

Форма №3

Форма №4

Форма №5