HomeAbout the TheatreFinancial activity 2017For the first 9 months of 2017

For the first 9 months of 2017

Установлені цілі та завдання

Основною  метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.

Статут театру передбачає таки предмети діяльності: створення та показ оперних та балетних вистав української, зарубіжної класики та вистав сучасних авторів на власній сцені та на гастролях; організація та проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих вечорів, зустрічей, концертів, бенефісів, конференцій, виставок; участь у загальнодержавних і міжнародних мистецьких проектах; організація та проведення гастрольних виступів в Україні та за її межами, естетично-виховна робота з дітьми та юнацтвом тощо.

Пріоритетними напрямками в діяльності Одеського національного академічного театру опери та балету визначені:

 • популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;
 • нтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;
 • системна робота з кадровим потенціалом;
 • поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;
 • утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані;
 • залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки. 

 Результати фінансово – господарської діяльності за 9 місяців  2017 року:

Вид економічної діяльності за КВЕД- 90.01 – театральна та концертна діяльність.

Чисельність кадрового складу закладу –643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.

Дохідна частина  складається  з доходу від реалізації продукції – 12742,0 тис.грн., в т.ч.

 • від реалізації театральних квитків -  11479,4 тис.грн.,
 • від  реалізації театральних програмок – 151,0 тис.грн.
 • від реалізації готової продукції – 982,0 тис.грн.;
 • від реалізації товарів – 129,6 тис.грн.

Інші доходи, що отримує театр від діяльності – 4519,0,0 тис.грн.  в т.ч.:

 • дохід від оренди приміщень – 13,0;
 • дохід від курсової різниці валюти – 12,0;
 • відшкодування комунальних витрат – 45,0;
 • дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів -3905,0;
 • дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 412,0;
 • дохід від реалізації брошур, оренди біноклів, обладнання, за користування костюмами – 105,0;
 • відсотки з банків за невикористаними залишками, отримані  по депозитним рахункам – 2,0;
 • дохід від реалізації комплектів театральних квитків – 2,0;
 • відшкодування витрат на відновлення кабельної лінії – 23,0.

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 103207,0 тис.грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 25,0 тис.грн.;

Фінансова благодійна допомога – 219,0 тис.грн.

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 6980,0.

Разом доходів за 9 місяців  2017р. -  127692,0 тис.грн., що у порівнянні з планом на 3326,0 тис.грн.  менше  у зв’язку з недофінансуванням з бюджету.

Витратна частина  складається  з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних  витрат.

 За 9 місяців 2017 року  витрати становлять – 127692,0 тис.грн., що у порівнянні з планом менше на  3326,0 тис.грн., але у порівнянні з фактичними показниками  за 9 місяців  2016 року збільшені  на  42109,0 тис.грн.

 Найбільш витратна частина – собівартість. За  9 місяців 2017 року  собівартість склала 118252,0 тис.грн.,(92,6%), що у порівнянні з плановим показником  менше  на 5049,0 тис.грн., 86,1%  складає ФОП у загальних витратах собівартості , а ФОП зменшено у порівнянні з планом на 8406,0 тис.грн., у зв’язку з відпусткою балетної трупи та хору без зберігання заробітної  плати. У порівнянні з фактом відповідного періоду 2016 року собівартість збільшена   на 39058,0 тис.грн.

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 4,5% - 5728,0 тис.грн. У порівнянні з планом збільшено  на 513,0 тис.грн. в тому числі заробітна плата з нарахуванням  збільшена на 262,0 тис.грн., інші витрати збільшено  на 251,0 тис.грн.,у порівнянні з фактом  9 місяців  2016 року адміністративні витрати збільшено на  1883,0 тис.грн. за рахунок підвищення заробітної плати.

Витрати на збут складають – 2,0% - 2565,0 тис.грн. від загальних витрат.

У порівнянні з плановим показником витрати збільшені на 616,0 тис.грн. У порівнянні з фактичним показником відповідного періоду  2016 року, витрати  на збут збільшено на 896,0 тис.грн. за рахунок витрат на оплату праці на 809,0 тис.грн. та інших витрат на 87,0 тис.грн.

Інші операційні витрати – 0,9% - 1147,0 тис.грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 421,0 тис.грн. за рахунок витрат на листки тимчасової втрати працездатності -87,0; матеріальну допомогу – 66,0 ; нарахування на заробітну плату -268,0.У порівнянні з фактом  9 місяців 2016 року  витрат збільшено  на  289,0 тис.грн.

 У результаті звичайної діяльності збитків та прибутків не встановлено.

 Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування  є джерелом капітальних інвестицій на придбання  основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, необхідних для діяльності театру. За 9 місяців 2017 року придбано (виготовлено) основних засобів – 392,0 тис.грн.; інших необоротних матеріальних активів – 1943,0 тис.грн.;  придбання (створеня) нематеріальних активів – не проводилось. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року збільшено капітальних видатків на 11,0 тис.грн.

   Генеральний директор театру                                        Н.М.Бабіч Додатки: 

Форма № 1

Форма № 2