HomeAbout the TheatreFinancial activity 2017Over I half-year 2016

Over I half-year 2016

Інформація щодо господарювання Одеського національного академічного театру опери та балету за I півріччя 2017 року

Установлені цілі та завдання 

Основною метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.

Статут театру передбачає таки предмети діяльності: створення та показ оперних та балетних вистав української, зарубіжної класики та вистав сучасних авторів на власній сцені та на гастролях; організація та проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих вечорів, зустрічей, концертів, бенефісів, конференцій, виставок; участь у загальнодержавних і міжнародних мистецьких проектах; організація та проведення гастрольних виступів в Україні та за її межами, естетично-виховна робота з дітьми та юнацтвом тощо.

Пріоритетними напрямками в діяльності Одеського національного академічного театру опери та балету визначені:
- популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;
- інтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;
- системна робота з кадровим потенціалом;
- поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;
- утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані; 
- залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки.

Результати фінансово – господарської діяльності за I півріччя 2017 року:
Вид економічної діяльності за КВЕД- 90.01 – театральна та концертна діяльність.
Чисельність кадрового складу закладу –643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.

Дохідна частина складається з доходу від реалізації продукції – 7768,0 тис.грн., в т.ч.: 
• від реалізації театральних квитків - 7168,0 тис.грн.,
• від реалізації театральних програмок – 91,0 тис.грн.;
• від реалізації готової продукції – 455,0 тис.грн.
• від реалізації товарів – 54,0тис.грн.

Інші доходи, що отримує театр від діяльності – 1856,0 тис.грн. в т.ч.:
• дохід від оренди приміщень – 9,0;
• дохід від курсової різниці валюти – 10,0;
• відшкодування комунальних витрат – 38,0;
• дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів -1454,0;
• дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 223,0;
• дохід від реалізації брошур, оренди біноклів, обладнання, за користування костюмами – 97,0;
• відсотки з банків за невикористаними залишками, відшкодування раніше списаних активів, інші доходи - 1,0
• дохід від реалізації комплектів театральних квитків – 1,0;
• компенсація витрат на відновлення кабельної лінії – 23,0.

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 78588,0 тис.грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 15,0,0 тис.грн.

Благодійна допомога – 25,0тис.грн.

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 4671,0.

Разом доходів за І півріччя 2017р. 92923,0 тис.грн., що у порівнянні з планом на 2490,0 тис.грн. менше у зв’язку з недофінансуванням з бюджету.

Витратна частина складається з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних витрат .

За І півріччя 2017 року витрати становлять – 92923,0 тис.грн., що у порівнянні з планом менше на 2490,0 тис.грн., але у порівнянні з фактичними показниками І півріччя 2016 року збільшені на 31997,0 тис.грн.

Найбільш витратна частина – собівартість. За І півріччя 2017 року собівартість склала - 86557,0 тис.грн.,(93,1%), що у порівнянні з плановим показником менше на - 3309,0 тис.грн., 86,9% складає ФОП у загальних витратах собівартості , а ФОП зменшено у порівнянні з планом на 4879,0 тис.грн., у зв’язку з відпусткою балетної трупи та хору без зберігання заробітної плати. У порівнянні з фактом відповідного періоду 2016 року собівартість збільшена на 29843,0 тис.грн., у звязку зі зміною мінімальної заробітної плати та І-го тарифного розряду.

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 4,3% - 3985,0 тис.грн. У порівнянні з планом збільшено на 178,0 тис.грн. в тому числі заробітна плата збільшена на 297,0 тис.грн. нарахування зменшено на 43,0тис.грн. інші витрати зменшено на 29,0 тис.грн.,у порівнянні з фактом І півріччя 2016 року збільшено на 1459,0 тис.грн.

Витрати на збут складають – 1,7% - 1597,0 тис.грн. від загальних витрат. 
У порівнянні з плановим показником витрати збільшені на 342,0 тис.грн. У порівнянні з фактичним показником І півріччя 2016 року, витрати на збут збільшено на 485,0 тис.грн. за рахунок витрат на оплату праці на 438,0 тис.грн. та інших витрат на 47,0 тис.грн.

Інші операційні витрати – 0,8% - 784,0 тис.грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 299,0 тис.грн. за рахунок непередбачених витрат на нарахування на листки тимчасової втрати працездатності -210,0; матеріальну допомогу – 34,0 ; курсову різницю -8,0 та інше- 47,0. У порівнянні з фактом І півріччя 2016 року витрат збільшено на 214,0 тис.грн.
Інші витрати не проводились. У плані витрати не передбачались. У порівнянні з фактом відповідного періоду 2016 року витрат витрати зменшено на 43,0тис.грн.

У результаті звичайної діяльності збитків немає.

Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування є джерелом капітальних інвестицій на придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, необхідних для діяльності театру. За І півріччя 2017 року придбано (виготовлено) основних засобів – 160,0 тис.грн.; інших необоротних матеріальних активів – 1741,0 тис.грн.
У порівнянні з відповідним періодом 2016 року збільшено капітальних видатків на 333 тис.грн.


Додатки: 

Форма № 1

Форма № 2