HomeAbout the TheatreFinancial activity 2018Financial activities in the first quarter of 2018

Financial activities in the first quarter of 2018

 Результати фінансово – господарської діяльності за І квартал 2018 року:

Вид економічної діяльності за КВЕД- 90.01 – театральна та концертна діяльність.
Чисельність кадрового складу закладу –643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.
Дохідна частина складається з доходу від реалізації продукції – 5118,0 тис.грн., в т.ч.:

• від реалізації театральних квитків - 4618,2 тис.грн.,
• від реалізації театральних програмок –48,1 тис.грн.,
• від реалізації готової продукції –396,9 тис.грн.;
• від реалізації товарів – 54,8,0 тис.грн.

Інші доходи, що отримує театр від діяльності – 1325,0 тис.грн. в т.ч.:

• дохід від оренди приміщень – 7,0;
• дохід від курсової різниці валюти – 41,0;
• відшкодування комунальних витрат – 24,0;
• відсотки, одержані з банків – 10,0;
• дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів -1150,0;
• дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 78,0;
• дохід за користування костюмами – 8,0;
• дохід за користування муз. інструментами – 4,0;
• компенсація витрат по страхуванню майна -2,0;
• штрафи, неустойки, пеня – 1,0;

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 40860,0 тис.грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 60,0;

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 2309,0;

Фінансова благодійна допомога – 41,0.

Разом доходів за І квартал 2018р. – 49713,0тис.грн., що у порівнянні з планом на 162,0тис.грн. більше у зв’язку з перевиконанням плану доходів від реалізації продукції. але у порівнянні з фактичними показниками І кварталу 2017 року менше на 8994,0 тис.грн.

Витратна частина складається з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних витрат .

Найбільш витратна частина – собівартість.

У І кварталі 2018 року собівартість склала - 45905,0 тис.грн.,(92,3%), що у порівнянні з плановим показником менше на 808,0 тис.грн., особливий вплив має заробітна плата та нарахування на неї. У порівнянні з фактом відповідного періоду 2017 року собівартість збільшена на 8131,0 тис.грн.

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 4,2% - 2101,0 тис.грн. У порівнянні з планом збільшено на 174,0 тис.грн., у порівнянні з фактом І кварталу 2017 року збільшено на 266,0 тис.грн. – за рахунок підвищення заробітної плати та відрахувань на соціальні заходи.

Заробітна плата директора за І квартал 2018року склала – 160707,0 грн. в т.ч. : 
• посадовий оклад – 67427,55 грн.;
• надбавка за напруженість – 67427,55 грн.;
• надбавка за звання – 13485,51 грн.;
• відпустка – 2746,68 грн.;
• доплата до суми – 3324,20грн.;
• оплата по середньому заробітку – 6295,32грн.

Витрати на збут складають – 1,97%- 979,0 тис.грн. від загальних витрат.

У порівнянні з плановим показником витрати збільшені на 320,0 тис.грн. У порівнянні з фактичним показником І кварталу 2017 року, витрати на збут збільшено на 206,0 тис.грн. за рахунок видатків на оплату праці та нарахувань на неї; витрат на рекламу зменшено на 10,0; винагороду за реалізацію квитків збільшено на 62,0.

Витрати на друковану продукцію – 44,0 в т.ч. афіші; програмки ; банери; флаєри;буклети.

Інші операційні витрати – 1,5% - 728,0 тис.грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 476,0 тис.грн. за рахунок витрат на нарахування на заробітну плату-на 109,0; витрати за тимчасової втрати працездатності –на 101,0; та зменшення матеріальної допомоги у порівнянні з планом на 233,0.

У порівнянні з фактом І кварталу 2017 року витрат збільшено на 391,0 тис.грн.

Інші витрати не проводились. У плані витрати не передбачались.

Чистий фінансовий результат - 0.

Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування є джерелом капітальних інвестицій на придбання основних засобів – 158,0тис.грн., інших необоротних матеріальних активів – 218,0тис.грн., витрати на придбання нематеріальних активів не проводились.


Форма №1 за І квартал

Форма №2 за І квартал