ГлавнаяНовостиНовости за Июнь 2016Информация и требования комитета по конкурсным торгам Одесскго национального академического театра оперы и балета на проведении запроса ценовых предложений.

10 Июнь

Информация и требования комитета по конкурсным торгам Одесскго национального академического театра оперы и балета на проведении запроса ценовых предложений.

 

Інформація та вимоги комітету з конкурсних торгів ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ на проведення запиту цінових пропозицій «Придбання товару згідно спеціфікації»

 

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України від 10.04.2014 №1197-VIІ «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:

 

- повне найменування:

Одеський національний академічний театр опери та балету

- місцезнаходження:

65026, м. Одеса, пров. Чайковського, 1

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Контактні особи:

- з організаційних питань: Голданова Алла Рафаїлівна, тел. (048) 780-15-07; email: agoldanova@mail.ru

- з технічних питань:  Бащун Вадим Миколайович                         тел. (048)  780-15-03.

Адреса: м. Одеса, пров. Чайковського, 1

3. Інформація про предмет закупівлі

 

- найменування предмета закупівлі:

Лот№1:

код ДК 016-2010: 13.20.2 «Тканини бавовні із пряжі різних кольорів, для одягу»

код ДК 021-2015:19212»Бавовняні тканини»

Лот№2:

код ДК 016-2010: 13.20.3 «Тканин із синтетичний комплексних ниток (крім тканин з високоміцних ниток)

код ДК 021-2015:19211 «Синтетичні тканини»

- вид предмета закупівлі:

«Придбання товару згідно спеціфікації»

- місце надання послуг:

65026, м. Одеса, пров. Чайковського, 1

- строк надання послуг:

До 31.12.2016р.

4. Процедура закупівлі:

запит цінових пропозицій

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів - гривня.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів


 

При проведені конкурсних торгів усі документи, які готує учасник, складаються українською мовою.

Розділ 2. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів, яка оформлена відповідно додатку , подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним з наступних документів: випискою з протоколу засновників наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено:

- найменування та адреса одержувача – Замовника торгів;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування Учасника, код ЄДРПОУ;

- юридична та поштова адреса Учасника, контактні телефони;

- напис „КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ”;

- напис „Не відкривати  до 23.06.2016р. до 11 год. (зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів”).

Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не оформлений, не запечатаний та не промаркірований відповідно до вимог цього розділу, такий конверт не приймається і повертається відправнику.

У випадках, якщо згідно цієї документації передбачається надання копій, усі копії документів, що входять до складу пропозиції, повинні бути скріплені надписом «З оригіналом згідно», посвідчені підписом уповноваженої особи учасника та завірені печаткою.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

-пропозиції на фірмовому бланку (форма згідно додатку 1 документації);
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документальне підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (п. 7 Розділ 2);
- документально підтвердженої інформації про відповідність Учасника вимогам Замовника (п.6 Розділ 2),

- копії ліцензії Учасника торгів на надання послуг.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не передбачено

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не передбачено

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 календарних днів з дати розкриття цінових пропозицій конкурсних торгів.

6. Перелік право установчих та інших документів  Учасника на вимогу Замовника

1. Документи, які повинен подати Учасник на вимогу Замовника:

1.1. Копію ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності.

1.2. Копія Статуту або іншого установчого документу.

1.3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

1.4. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

1.5. Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

1.6. Копія довідки про взяття на облік  платника податків.

2.0. Документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі, щодо підпису документів пропозицій конкурсних торгів:

а) якщо учасником торгів є фізична особа – вона повинна мати при собі оригінал та копію документа, що засвідчує її особу;

б) якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник – він повинен мати при собі оригінал та копію документа, що засвідчує його особу;

в) якщо учасника представляє інша особа, ніж керівник, - вона повинна мати:

- довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства,

- мати при собі оригінал та копію документа, що засвідчує його особу.

3.Документи,які повинен подати Учасник для підтвердження відсутності підстав відхилення пропозицій конкурсних торгів згідно зі ст.17 Закону.

Інформація про відсутність підстав, визначених у ч. 1 і 2 статті 17 Закону, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1- 1 , 2, 4, 5 і 7 ч. 1 та п. 1 ч. 2 статті 17 Закону, визначається Замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. Переможець торгів у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати Замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених ч. 1 і 2 статті 17 Закону. Для підтвердження відсутності підстав визначених ч. 1 і 2 статті 17 Закону, Учасник процедури закупівлі надає документи:

4.1.Відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону.*

Довідка (складена в довільній формі на бланку Учасника із зазначенням реквізитів (дата та номер) за підписом керівника або уповноваженої особи та скріпленою основною печаткою (за наявності), про те, що відомості про юридичну особу-Учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. 2. Копія затвердженої антикорупційної програми (або копію наказу чи іншого документа про затвердження такої програми), копія наказу або іншого документа про призначення уповноваженого з антикорупційної програми Учасника - юридичної особи (у випадку, коли наявність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми є обов'язковими для юридичної 22 особи відповідно до Закону).

4.2.Службову (посадову) особу учасника, фізичну особу, яка є учасником не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення *.

Оригінал або копія (скріплена/завірена підписом керівника/уповноваженої особи та печаткою (за наявності) Витягу з Реєстру/Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, на службову (посадову) особу (-іб), яку уповноважено (-их) Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в т. ч. завіряти копій документів, що надані в складі пропозиції конкурсних торгів), фізичну особу, яка є Учасником, виданої Міністерством юстиції України (його підрозділами або підприємствами, установами, організаціями, підпорядкованими Міністерству юстиції України) у відповідності до вимог Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5, з датою видачі не більше 40 календарних днів до дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Для Учасників – юридичних осіб витяг з Реєстру/Довідка надається на керівника,а у випадку, коли документи пропозиції конкурсних торгів підписує (в т.ч. завіряє копій документів, що надані в складі пропозиції конкурсних торгів) інша (-і) уповноважена (-і) особа (-и), то витяг з Реєстру/Довідка надається також на таких осіб.

4.3. Службова (посадова) особа учасника не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.*

Оригінал або копія (скріплена/завірена підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою (за наявності)) документу (довідки або витягу з Реєстру), який містить відомості про відсутність або наявність судимості службової (посадової) особи Учасника, яку уповноважено (- их) Учасником, представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в т. ч. завіряти копій документів, що надані в складі пропозиції конкурсних торгів), виданого (-их), органами Міністерства внутрішніх справ України для підтвердження інформації, що її (їх) не було 23 засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої (-их) знято або погашено в установленому законом порядку з датою видачі не більше 40 календарних днів до дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Для Учасників – юридичних осіб документ (довідка/витяг) надаються на керівника, а у випадку, коли документи пропозиції конкурсних торгів підписує (в т.ч. завіряє копій документів, що надані в складі пропозиції конкурсних торгів) інша (-і) уповноважена (-і) особа (-и), то документ (довідка/витяг) надаються також на таких осіб.

4.4.Учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.*

Відомості з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство у вигляді скороченої або повної Інформаційної довідки (документ, отриманий Учасником в електронній формі), виданої у відповідності до вимог Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5, з датою видачі не більше 40 календарних днів до дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. У разі надання Інформаційної довідки у вигляді роздрукованого електронного документу (скороченої/повної), така довідка повинна мати обов’язковий атрибут - QR-код, який містить інформацію про документ.

4.5.Учасник не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). *

Оригінал або копія (скріплена/завірена підписом керівника та печаткою (за наявності) довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів (державної фіскальної служби), дійсна на дату подання її Замовнику. У разі наявності у (платника податків) Учасника податкового боргу надається лист (у довільній формі), виданий органом доходів і зборів (державної фіскальної служби) з вмотивованою відмовою щодо видачі Довідки.Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 ч. 1 статті 17 Закону, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.*

*У разі якщо зазначена інформація, міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним Учасник на свій розсуд надає відповідну інформацію щодо джерела розміщення/оприлюднення даної інформації (адреса офіційного веб-сайту або веб-порталу). У разі не надання Учасником зазначеної інформації це не є підставою для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиленні його пропозиції конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Спеціфікація на товар (код за ДК 016-2010:13.20.3)

Лот№1:

- двунитка (шир.90см) нефарбована/1200п.м.

- бязь (шир.150см) колір чорний,білий,нефарбований/300,0м.п.

Лот №2:

-фатин жорсткий (шир.2м)/колів чорний,білий,синій, червоний,жовтий,зелений,коричньовий, рожевій/600м.п.

-фатин м’який (шир.300см)/колір чорний,білий,блакитний,рожевий/500м.п.

-оксамит,котон(шир.145см)/колір синий,бордо,малиновий,червоний,чорний,зелений,золотистий,коричньовий, лиловий,білий/60м.п.

                                                                                       

Термін надання послуг:до 31.12.2016р.

Умови надання послуг: за адресою: 65026,

м.Одеса, пров. Чайковського, 1

Розділ 3. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:

 

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

65026, м. Одеса, пров. Чайковського, 1, каб.заступника директора

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

23.06.2016р. до 10.00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

65026, м. Одеса, пров. Чайковського, 1, каб. заступника генерального директора з АГД

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

23.06.2016р. о 11 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.

Розділ 4. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію – ціна предмету закупівлі.

Максимально можлива кількість балів – 100 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, розташовуються по мірі зростання значень сумарного показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету.


МЕТОДИКА ОЦІНКИ

1. Кількість балів за критерієм «Ціна предмету закупівлі» визначається наступним чином:

Пропозиція, у якій ціна предмету закупівлі найменша, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл.  = Цmin/Ц обчисл.*100, де:

Бобчисл.   – обчислювальна кількість балів;

Цmin  – найнижча вартість предмету закупівлі;

Цобчисл. – показник пропозиції, кількість балів для якої обчислюється

Максимально можлива кількість балів  - 100.


2. Ціни, зазначені в пропозиції конкурсних торгів учасника, повинні бути чітко визначені.


Оціночна таблиця:
Критерій

 

Макс. бал

Одиниця виміру 

Значення показників пропозицій Учасників

Учасники

№1

№2

№3

№..

№ п

1

2

3

4.1

4.2

4.3

4...

4.п

Ціна предмету закупівлі  

 

грн.

         

Коефіцієнт, в т.ч.

100

           

Загальна оцінка

100

бали

         

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки (за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів):

при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;


Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

Пропозиція конкурсних торгів подається в одному примірнику  у відповідно промаркованому конверті. Примірник пропозиції конкурсних торгів повинен мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

 

 

 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

-не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки.

-пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

-наявні підстави,зазначені у ст.17.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови учасників;
- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

-скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

Розділ 5. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не раніше ніж через 3 робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

2. Основні умови вимоги до договору про закупівлю

ОСНОВНІ ВИМОГИ  ДО ДОГОВОРУ зідно ст.40,41 Закону

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не передбачено

 


Додаток 

„Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(подається Учасником на фірмовому бланку)

на участь у запиті цінових пропозицій на закупівлю

«Придбання товару згідно спеціфікації»,

що проводяться

Одеським національним академічним театром опери та балету

Повна назва учасника ________________________________________________

Юридична адреса ____________________________________________________

Поштова адреса _____________________________________________________

Код ЄДРПОУ _______________________________________________________

Банківські реквізити _________________________________________________

П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності ______________________

Телефон_____________

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами  торгів та Вимогами Замовника, надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій за предметом закупівлі «Придбання товару згідно спеціфікації»  на загальну суму__________грн. (з ПДВ).(загальна сума пропозиції з урахуванням ПДВ прописом)

 

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваши вимоги разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів , та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не раніше ніж через 3 дні з дати оприлюднення на веб-порталі уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 календарних днів з дня акцепту.

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

„___” ________________р.                ______________ /ініціали та прізви