ГлавнаяНовостиНовости за Май 2019Інформація щодо господарювання Одеського національного академічного театру опери та балету за І квартал 2019 року

8 Май

Інформація щодо господарювання Одеського національного академічного театру опери та балету за І квартал 2019 року

Установлені цілі та завдання

Основною метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.

Статут театру передбачає такі пріоритетні напрямки:
- популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;
- інтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;
- системна робота з кадровим потенціалом;
- поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;
- утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані; 
- залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки. 

Результати фінансово-господарської діяльності за І квартал 2019 року:

Вид економічної діяльності за КВЕД - 90.01 – театральна та концертна діяльність.
Чисельність кадрового складу закладу – 643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.
Дохідна частина складається з доходу від реалізації продукції – 5 012,0 тис. грн., в т. ч.:

• від реалізації театральних квитків - 4 943,8 тис. грн.,
• від реалізації театральних програмок – 68,0 тис. грн.,
• від реалізації готової продукції – 463,0 тис. грн.;
• від реалізації товарів – 52,0 тис. грн.

Інші доходи, що отримує театр від діяльності – 4 964,0 тис. грн. в т. ч.:

• дохід від оренди приміщень – 6,0;
• дохід від курсової різниці валюти – 195,0;
• відшкодування комунальних витрат – 34,0;
• відсотки, одержані з банків за невикористаними залишками – 49,0;
• дохід від продажу валюти – 1,0;
• дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів – 1 725,0;
• дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 94,0;

• дохід від оренди біноклів – 1,0;
• від реалізації комплектів театральних квитків – 1,0;
• дохід від гастрольної діяльності – 2 343,0.

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 
44 142,00 тис. грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 4,0;

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 2 342,0;

Фінансова благодійна допомога – 121,0.

Разом доходів за І квартал 2019 року – 56 585,0 тис.грн.

Витратна частина складається з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних витрат.

Найбільш витратна частина – собівартість.

За І квартал 2019 року собівартість склала - 51 661,0 тис. грн.,(91,3%).

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 2 694,0 тис. грн.,(4,8%).
Заробітна плата директора за І квартал 2019 року склала – 199,9 грн. в т.ч.: 
• посадовий оклад – 77,0 тис. грн.;
• надбавка за напруженість – 77,0 тис. грн.;
• надбавка за звання – 15,4 тис. грн.;
• відпустка – 22,7 тис. грн.;
• доплата до суми – 7,8 тис. грн.;

Витрати на збут складають – 1 288,0 тис. грн.,( 2,3% ) від загальних витрат.

Витрати на друковану продукцію – 53,00 тис. грн., в т.ч. :афіші, програмки, банери, флаєри, буклети. 

Інші операційні витрати – 941,0 тис. грн.,(1,7%). 

Чистий фінансовий результат - 0.

Інші витрати не проводились. У плані витрати не передбачались.

Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування є джерелом капітальних інвестицій на придбання основних засобів – 1 371,0 тис.грн., інших необоротних матеріальних активів – 248,0 тис.грн., витрати на придбання нематеріальних активів – 7,0 тис.грн.