ГлавнаяО театреДеятельность за 2015Информация о хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 года.

Информация о хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 года.

На театральній площі Одеси височіє одна з найкрасивіших будівель міста , перлина світової архітектури - Одеський національний академічний театр опери та балету. Він є єдиним з найстаріших театрів в Україні, пам’ятка архітектури національного значення, і за більш ніж 200 – річну історію  театр став центром культурного життя півдня України.

З грудня 1996 року до 22 вересня 2007 року будівля театру знаходилась у стані реставрації.

Указом  Президента України від 31 серпня 2007 року №807  Одеському державному академічному театру опери та балету надано статус національного.

Будівля театру розташована за адресою: 65026, м. Одеса, провулок Чайковського,1

Вид економічної діяльності за КВЕД- 90.01 – театральна та концертна діяльність.

Чисельність кадрового складу закладу –643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.

 

Дохідна частина  складається  з доходу від реалізації продукції – 7827,0 тис.грн., в т.ч.

 

 • від реалізації театральних квитків -  7691,9 тис.грн.,

 • від  реалізації театральних програмок – 135,1 тис.грн.

Інших доходів, що отримує театр від діяльності – 3626,0 тис.грн.  в т.ч.

 

 • дохід від оренди приміщень – 470,0;

 • дохід від курсової різниці валюти – 111,4;

 • відшкодування комунальних витрат – 100,7;

 • дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів -2634,0;

 • дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 225,8;

 • дохід від реалізації брошур, оренди біноклів, обладнання, за користування костюмами – 11,1;

 • проведення майстер-класу – 17,8;

 • відсотки з банків за невикористаними залишками, отримані  по депозитним рахункам – 25,4;

 • дохід від реалізації комплектів театральних квитків – 3,0;

 • дохід від одержаних штрафів, пені – 10,3;

 • відшкодування раніше списаних активів – 3,5;

 • дохід від списання кредиторської заборгованості – 2,2;

 • дохід від реалізації оборотних активів – 10,8.

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 59508,0 тис.грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 83,0 тис.грн.

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 7478,0.

 

Разом доходів за 9 місяців  2015р.  78522,0 тис.грн., що у порівнянні з планом на 3323,0 тис.грн.  менше у зв’язку з невиконанням  плану доходів від реалізації театральних квитків та театральних програмок  на  - 52,0 тис.грн., інших доходів на – 2752,0 тис.грн. , амортизаційних нарахувань на ОЗ та НА на – 397,0 тис.грн. та отримання незапланованих доходів від  депозитного вкладу -83,0 тис.грн. та неотримання фінансування з бюджету на 205,0тис.грн. у зв’язку з відпусткою штатного персоналу у другій половині вересня, що не надало своєчасної  можливості під час замовлення коштів.  

 

Витратна частина  складається  з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних  витрат .

За 9 місяців 2015 року  витрати становлять – 78524,0 тис.грн., що у порівнянні з планом менше на  3321,0 тис.грн., але у порівнянні з фактичними показниками  за 9 місяців  2014 року збільшені  на  2736,0 тис.грн. (3,6%).

Найбільш витратна частина – собівартість. За  9 місяців 2015 року  собівартість склала 73167 тис.грн.,(93,2%), що у порівнянні з плановим показником  менше  на 3585,0 тис.грн., 82,5% складає ФОП у загальних витратах собівартості , а ФОП зменшено у порівнянні з планом на 4559,0 тис.грн., тільки за рахунок перевиконання планових статей  витрат  на 974,0 тис.грн.собівартість зменшена . У порівнянні з фактом відповідного періоду 2014 року собівартість збільшена   на 1959,0 тис.грн.

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 4,0% - 3172,0 тис.грн. У порівнянні з планом зменшено на 259,0 тис.грн. за рахунок зменшення ФОП на 467,0 тис.грн., та водночас збільшення   інших витрат на 208,0 тис. грн.,у порівнянні з фактом  за 9 місяців  2014 року збільшено на  455,0 тис.грн.

 

Витрати на збут складають – 1,6% - 1264,0 тис.грн. від загальних витрат.

 

У порівнянні з плановим показником витрати збільшені  на 37,0 тис.грн. У порівнянні з фактичним показником за 9 місяців 2014 року, витрати  на збут збільшено на 184,0 тис.грн. за рахунок витрат на оплату праці на – 52,0 тис.грн.; рекламу – 132,0 тис.грн.

 

Інші операційні витрати – 1,2% - 910,0 тис.грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 475,0 тис.грн. за рахунок непередбачених витрат на нарахування на листки тимчасової втрати працездатності -258,0; матеріальну допомогу – 189,0 та курсову різницю -96,0 та повернення заробітної плати до бюджету згідно акту ДФІ – 75,0тис.грн., але зниженням витрат за листами тимчасової втрати працездатності – 64,0, відрядження – 9,0; амортизаційні нарахування на ОЗ та НА – 4,0 та інші – 66,0.

У порівнянні з фактом  відповідного періоду 2014 року  витрат збільшено на  127,0 тис.грн.

Інші витрати – 11,0 тис.грн. виникли у результаті нарахованої пені за прострочені платежі оренди держмайна – 10,0тис.грн. та курсової різниці- 1,0тис.грн.. У плані витрати не передбачались. У порівнянні з фактом  відповідного періоду 2014 року витрат не було.

 

      У результаті звичайної діяльності збиток склав 2,0 тис.грн.

      Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

 

Амортизаційні нарахування  є джерелом капітальних інвестицій на придбання  основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, необхідних для діяльності театру.

 

За 9 місяців 2015 року придбано (виготовлено) основних засобів – 141,0 тис.грн.; інших необоротних матеріальних активів – 723,0 тис.грн.;  придбано (створено) нематеріальних активів – 192,0 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2014 року зменшено капітальних видатків на 556,0 тис.грн.

Щодо зміни ряд.2000, табл.2, граф.4 Залишок нерозподіленого прибутку(непокритого збитку) на початок звітного періоду зменшено на 284,0 тис.грн. згідно акту перевірки ДФІ в Одеській області №041 – 11/52 (бухгалтерська довідка  від 17.08.2015р. №2)