ГлавнаяО театреДеятельность за 2015Информация о хозяйственной деятельности за І полугодие 2015 года.

Информация о хозяйственной деятельности за І полугодие 2015 года.


Інформація щодо господарювання Одеського національного академічного театру опери та балету.

Установлені цілі та завдання

Основною  метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.

Статут театру передбачає таки предмети діяльності: створення та показ оперних та балетних вистав української, зарубіжної класики та вистав сучасних авторів на власній сцені та на гастролях; організація та проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих вечорів, зустрічей, концертів,бенефісів, конференцій, виставок; участь у загальнодержавних і міжнародних мистецьких проектах; організація та проведення гастрольних виступів в Україні та за її межами, естетично-виховна робота з дітьми та юнацтвом тощо.

Пріоритетними напрямками в діяльності Одеського національного академічного театру опери та балету визначені:

 • популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;

 • інтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;

 • системна робота з кадровим потенціалом;

 • поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;

 • утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані;

 • залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки.

Результати фінансово – господарської діяльності за І півріччя 2015 року:

Вид економічної діяльності за КВЕД- 90.01 – театральна та концертна діяльність.

Чисельність кадрового складу закладу –658 штатних одиниці затверджена штатним розписом.


Дохідна частина  складається  з доходу від реалізації продукції – 4580,0 тис.грн., в т.ч.

 • від реалізації театральних квитків -  4497,6 тис.грн.,

 • від  реалізації театральних програмок – 82,4 тис.грн.

Інших доходів, що отримує театр від діяльності – 1544,0 тис.грн.  в т.ч.

 • дохід від оренди приміщень – 301,0;

 • дохід від курсової різниці валюти – 87,0;

 • відшкодування комунальних витрат – 76,0;

 • дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів -891,0;

 • дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 123,0;

 • дохід від реалізації брошур, оренди біноклів, обладнання, за користування костюмами – 11,0;

 • проведення майстер-класу – 13,0;

 • відсотки з банків за невикористаними залишками, отримані  по депозитним рахункам – 25,0;

 • дохід від реалізації комплектів театральних квитків – 2,0;

 • дохід від одержаних штрафів, пені – 4,0;

 • відшкодування раніше списаних активів – 3,0;

 • дохід від списання кредиторської заборгованості – 2,0;

 • дохід від реалізації оборотних активів – 6,0.


Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 44362,0 тис.грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 41,0 тис.грн.

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 5027,0.

Разом доходів за І півріччя  2015р.  55554,0 тис.грн., що у порівнянні з планом на 1857,0 тис.грн.  менше у зв’язку з невиконанням  плану доходів від реалізації театральних квитків та програмок  на  - 164,0 тис.грн., інших доходів на – 1511,0 тис.грн. , амортизаційних нарахувань на ОЗ та НА на – 223,0 тис.грн. та отримання незапланованих доходів від  депозитного вкладу -41,0 тис.грн.  

Витратна частина  складається  з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних  витрат . За І півріччя 2015 року  витрати становлять – 55563,0 тис.грн., що у порівнянні з планом менше на  1848,0 тис.грн., але у порівнянні з фактичними показниками  І півріччя  2014 року збільшені  на  1628,0 тис.грн. (3,0%).

Найбільш витратна частина – собівартість. За  І півріччя 2015 року  собівартість склала 52064,0 тис.грн.,(93,7%), що у порівнянні з плановим показником  менше  на 1740,0 тис.грн., 83,0% складає ФОП у загальних витратах собівартості , а ФОП зменшено у порівнянні з планом на 2966,0 тис.грн., тільки за рахунок перевиконання планових статей  витрат  на 1226,0 тис.грн.собівартість зменшена на 1740,0 тис.грн. У порівнянні з фактом відповідного періоду 2014 року собівартість збільшена   на 1134,0 тис.грн.

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 3,7% - 2045,0 тис.грн. У порівнянні з планом зменшено на 370,0 тис.грн. за рахунок зменшення ФОП на 478,0 тис.грн., та водночас збільшення   інших операційних витрат на 207,0 тис. грн.,у порівнянні з фактом  І півріччя  2014 року збільшено на  356,0 тис.грн

Витрати на збут складають – 1,5% - 844,0 тис.грн. від загальних витрат.

У порівнянні з плановим показником витрати зменшені  на 13,0 тис.грн. У порівнянні з фактичним показником І півріччя  2014 року, витрати  на збут збільшено на 109,0 тис.грн. за рахунок витрат на рекламу – 108,0 тис.грн.

Інші операційні витрати – 1,1% - 609,0 тис.грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 274,0 тис.грн. за рахунок непередбачених витрат на нарахування на листки тимчасової втрати працездатності -210,0; матеріальну допомогу – 94,0 та курсову різницю -74,0.

У порівнянні з фактом  І півріччя 2014 року  витрат збільшено на  28,0 тис.грн.

Інші витрати – 1,0 тис.грн. виникли у результаті  не операційної курсової різниці. У плані витрати не передбачались. У порівнянні з фактом  відповідного періоду 2014 року витрат не було.

У результаті звичайної діяльності збиток склав 9,0 тис.грн.

Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування  є джерелом капітальних інвестицій на придбання  основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, необхідних для діяльності театру. За І півріччя 2015 року придбано (виготовлено) основних засобів – 64,0 тис.грн.; інших необоротних матеріальних активів – 641,0 тис.грн.;  придбано (створено) нематеріальних активів – 190,0 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2014 року збільшено капітальних видатків на 395,0 тис.грн.