ГлавнаяО театреДеятельность за 2016За 2016 год

За 2016 год

Інформація щодо господарювання Одеського національного академічного театру опери та балету за  2016 рік.

Установлені цілі та завдання

Основною  метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.

Статут театру передбачає таки предмети діяльності: створення та показ оперних та балетних вистав української, зарубіжної класики та вистав сучасних авторів на власній сцені та на гастролях; організація та проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих вечорів, зустрічей, концертів, бенефісів, конференцій, виставок; участь у загальнодержавних і міжнародних мистецьких проектах; організація та проведення гастрольних виступів в Україні та за її межами, естетично-виховна робота з дітьми та юнацтвом тощо.

Пріоритетними напрямками в діяльності Одеського національного академічного театру опери та балету визначені:

 • популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;

 • інтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;

 • системна робота з кадровим потенціалом;

 • поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;

 • утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані;

 • залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки.

Результати фінансово – господарської діяльності за  2016 рік:

Вид економічної діяльності за КВЕД- 90.01 – театральна та концертна діяльність.

Чисельність кадрового складу закладу –643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.

Дохідна частина  складається  з доходу від реалізації продукції – 14790,0 тис.грн., в т.ч.:

 • від реалізації театральних квитків -  14306,1 тис.грн.,

 • від  реалізації театральних програмок – 198,6 тис.грн.,

 • від реалізації готової продукції – 253,4 тис.грн.,

 • від реалізації товарів – 31,9тис.грн.

Інших доходів, що отримує театр від діяльності – 5660,0 тис.грн.  в т.ч.:

 • дохід від оренди приміщень – 229,0;

 • дохід від курсової різниці валюти – 71,0;

 • відшкодування комунальних витрат – 86,0;

 • дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів -4537,0;

 • дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 397,0;

 • одержані відсотки з банків за невикористаними залишками , отримані по депозитних рахунках – 23,0

 • від оренди біноклів, користування костюмами – 11,0;

 • від реалізації комплектів театральних квитків – 2,0;

 • відшкодування раніше списаних активів(металобрухт) –8,0;

 • від реалізації металобрухту, макулатури – 8,0;

 • штрафи, пеня – 16,0;

 • від утримання технологічних мереж – 9,0;

 • дохід від гастрольної діяльності – 263,0.

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 85947,0 тис.грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 430,0 тис.грн.

Фінансова благодійна допомога – 169,0 тис.грн.

Дохід від неопераційної курсової різниці – 1,0тис.грн.

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 9485,0.

Разом доходів за 2016р.  - 116482,0 тис.грн., що у порівнянні з планом на 2568,0 тис.грн. більше,  за рахунок перевиконання плану доходів від реалізації квитків.

Витратна частина  складається  з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних  витрат.

За 2016 рік  витрати становлять – 116482,0 тис.грн., що у порівнянні з планом більше на  2568,0тис.грн., але у порівнянні з фактичними показниками  2015 року збільшені на  5583,0 тис.грн. (4,8%).

Найбільш витратна частина – собівартість. За  2016 рік  собівартість склала 107619,0 тис.грн.,(92,4%), що у порівнянні з плановим показником  більше на 856,0 тис.грн., 66,4% складає ФОП у загальних витратах собівартості , а ФОП зменшено  у порівнянні з планом на 2027,0 тис.грн., інші витрати збільшені у порівнянні з планом на 538,0 тис.грн. У порівнянні з фактом відповідного періоду 2015 року собівартість збільшена   на 4410,0 тис.грн.

      Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 4,6% - 5321,0 тис.грн. У порівнянні з планом збільшено  на 819,0 тис.грн. за рахунок оплати праці та нарахувань на заробітну плату .У порівнянні з фактом  2015 року збільшено на  830,0 тис.грн.

      Витрати на збут складають – 2,0% - 2284,0 тис.грн. від загальних витрат.

У порівнянні з плановим показником витрати збільшено   на 215,0 тис.грн. У порівнянні з фактичним показником 2015 року, витрати  на збут збільшено на 442,0 тис.грн. за рахунок заробітної плати та нарахувань на неї .

      Інші операційні витрати – 1,1% - 1238,0 тис.грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 658,0 тис.грн. за рахунок непередбачених витрат на матеріальну допомогу – 300,0; нарахувань на листки непрацездатності – 360,0.У порівнянні з фактом  2015 року  витрат зменшено на  116,0 тис.грн.

      У результаті звичайної діяльності прибуток відсутній.

      Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування  є джерелом капітальних інвестицій на придбання  основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, необхідних для діяльності театру. За 2016 рік  придбано (виготовлено) основних засобів – 1193,0; інших необоротних матеріальних активів –1595,0 тис.грн.;   нематеріальних активів –128,0. У порівнянні з відповідним періодом 2015 року збільшено капітальних видатків на 1508,0 тис.грн.


Додатки:

Форма №1

Форма №2

Форма №3

Форма №4

Форма №5