ГоловнаПро театрДіяльність за 2016 рікЗа 2016 рік

За 2016 рік

Інформація щодо господарювання Одеського національного академічного театру опери та балету за  2016 рік.

Установлені цілі та завдання

Основною  метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.

Статут театру передбачає таки предмети діяльності: створення та показ оперних та балетних вистав української, зарубіжної класики та вистав сучасних авторів на власній сцені та на гастролях; організація та проведення фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих вечорів, зустрічей, концертів, бенефісів, конференцій, виставок; участь у загальнодержавних і міжнародних мистецьких проектах; організація та проведення гастрольних виступів в Україні та за її межами, естетично-виховна робота з дітьми та юнацтвом тощо.

Пріоритетними напрямками в діяльності Одеського національного академічного театру опери та балету визначені:

 • популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;

 • інтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;

 • системна робота з кадровим потенціалом;

 • поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;

 • утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані;

 • залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки.

Результати фінансово – господарської діяльності за  2016 рік:

Вид економічної діяльності за КВЕД- 90.01 – театральна та концертна діяльність.

Чисельність кадрового складу закладу –643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.

Дохідна частина  складається  з доходу від реалізації продукції – 14790,0 тис.грн., в т.ч.:

 • від реалізації театральних квитків -  14306,1 тис.грн.,

 • від  реалізації театральних програмок – 198,6 тис.грн.,

 • від реалізації готової продукції – 253,4 тис.грн.,

 • від реалізації товарів – 31,9тис.грн.

Інших доходів, що отримує театр від діяльності – 5660,0 тис.грн.  в т.ч.:

 • дохід від оренди приміщень – 229,0;

 • дохід від курсової різниці валюти – 71,0;

 • відшкодування комунальних витрат – 86,0;

 • дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів -4537,0;

 • дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 397,0;

 • одержані відсотки з банків за невикористаними залишками , отримані по депозитних рахунках – 23,0

 • від оренди біноклів, користування костюмами – 11,0;

 • від реалізації комплектів театральних квитків – 2,0;

 • відшкодування раніше списаних активів(металобрухт) –8,0;

 • від реалізації металобрухту, макулатури – 8,0;

 • штрафи, пеня – 16,0;

 • від утримання технологічних мереж – 9,0;

 • дохід від гастрольної діяльності – 263,0.

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 85947,0 тис.грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 430,0 тис.грн.

Фінансова благодійна допомога – 169,0 тис.грн.

Дохід від неопераційної курсової різниці – 1,0тис.грн.

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 9485,0.

Разом доходів за 2016р.  - 116482,0 тис.грн., що у порівнянні з планом на 2568,0 тис.грн. більше,  за рахунок перевиконання плану доходів від реалізації квитків.

Витратна частина  складається  з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних  витрат.

За 2016 рік  витрати становлять – 116482,0 тис.грн., що у порівнянні з планом більше на  2568,0тис.грн., але у порівнянні з фактичними показниками  2015 року збільшені на  5583,0 тис.грн. (4,8%).

Найбільш витратна частина – собівартість. За  2016 рік  собівартість склала 107619,0 тис.грн.,(92,4%), що у порівнянні з плановим показником  більше на 856,0 тис.грн., 66,4% складає ФОП у загальних витратах собівартості , а ФОП зменшено  у порівнянні з планом на 2027,0 тис.грн., інші витрати збільшені у порівнянні з планом на 538,0 тис.грн. У порівнянні з фактом відповідного періоду 2015 року собівартість збільшена   на 4410,0 тис.грн.

      Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 4,6% - 5321,0 тис.грн. У порівнянні з планом збільшено  на 819,0 тис.грн. за рахунок оплати праці та нарахувань на заробітну плату .У порівнянні з фактом  2015 року збільшено на  830,0 тис.грн.

      Витрати на збут складають – 2,0% - 2284,0 тис.грн. від загальних витрат.

У порівнянні з плановим показником витрати збільшено   на 215,0 тис.грн. У порівнянні з фактичним показником 2015 року, витрати  на збут збільшено на 442,0 тис.грн. за рахунок заробітної плати та нарахувань на неї .

      Інші операційні витрати – 1,1% - 1238,0 тис.грн. у порівнянні з плановим показником збільшено на 658,0 тис.грн. за рахунок непередбачених витрат на матеріальну допомогу – 300,0; нарахувань на листки непрацездатності – 360,0.У порівнянні з фактом  2015 року  витрат зменшено на  116,0 тис.грн.

      У результаті звичайної діяльності прибуток відсутній.

      Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування  є джерелом капітальних інвестицій на придбання  основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, необхідних для діяльності театру. За 2016 рік  придбано (виготовлено) основних засобів – 1193,0; інших необоротних матеріальних активів –1595,0 тис.грн.;   нематеріальних активів –128,0. У порівнянні з відповідним періодом 2015 року збільшено капітальних видатків на 1508,0 тис.грн.


Додатки:

Форма №1

Форма №2

Форма №3

Форма №4

Форма №5