ГоловнаПро театрДіяльність за 2018 рікЗа 2018 рік

За 2018 рік

Інформація щодо господарювання Одеського національного академічного театру опери та балету за 2018 рік.

Установлені цілі та завдання 
Основною метою діяльності театру є: створення і показ глядачам високохудожніх творів сценічного мистецтва, заснованих на праві волі творчої діяльності, самостійного вибору репертуару, формування творчих програм, визначення концепцій і напрямків художньої реалізації творчих планів, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, музичного і театрального мистецтва, пропаганда досягнень національної культури в Україні та за кордоном.

Статут театру передбачає такі пріоритетні напрямки:

- популяризація та розвиток українського та зарубіжного класичного мистецтва, створення оперних та балетних вистав;
- інтегрування українського культурного продукту, а саме оперного та балетного мистецтва у європейській культурний простір;
- системна робота з кадровим потенціалом;
- поновлення матеріально – технічного оснащення та засобів театрального виробництва;
- утримання будівлі оперного театру – пам’ятки архітектури національного значення у належному технічному стані; 
- залучення альтернативних джерел фінансування окрім державної фінансової підтримки. 
Результати фінансово – господарської діяльності за 2018 рік:
Вид економічної діяльності за КВЕД - 90.01 – театральна та концертна діяльність.
Чисельність кадрового складу закладу – 643 штатних одиниці затверджена штатним розписом.
Дохідна частина складається з доходу від реалізації продукції – 23 893,0 тис. грн., в т. ч.:

• від реалізації театральних квитків - 21 526,0 тис. грн.,
• від реалізації театральних програмок – 250,0 тис. грн.,
• від реалізації готової продукції – 1 743,0 тис. грн.;
• від реалізації товарів – 374,0 тис. грн.

Інші доходи, що отримує театр від діяльності – 180 844,0 тис. грн. в т. ч.:

• дохід від оренди приміщень – 27,0;
• дохід від курсової різниці валюти – 188,0;
• відшкодування комунальних витрат – 73,0;
• відсотки, одержані з банків за невикористаними залишками – 72,0;
• дохід від продажу валюти – 1,0;
• дохід від надання платних послуг по організації творчих заходів – 7 130,0;
• дохід за фото та відео зйомку, екскурсії – 557,0;
• дохід за користування музичними інструментами – 17,0;
• дохід від оренди біноклів, користування костюмами – 99,0;
• дохід від реалізації термобланків – 1,0;
• штрафи, неустойки, пеня – 10,0;
• від реалізації комплектів театральних квитків – 1,0;
• відшкодування раніше списаних активів – 1,0;
• відшкодування витрат по страхуванню майна при організації гастролей – 2,0;
• послуги з утримання технологічних електричних мереж – 31.0;
• дохід від гастрольної діяльності – 1 644,0.

Крім того, з бюджету «Фінансова підтримка національних театрів» - 
170 990,0 тис. грн.

Відсотки по депозитному вкладу – 135,0;

Доходи у сумі нарахованої амортизації на ОЗ та НА – 9 220,0;

Фінансова благодійна допомога – 292,0.

Разом доходів за 2018 рік – 214 384,0тис.грн.

Витратна частина складається з – собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, та інших операційних витрат.

Найбільш витратна частина – собівартість.

За 2018 рік собівартість склала - 197 481,0 тис. грн.,(92,1%).

Адміністративні витрати у загальних витратах складають – 9 816,0 тис. грн.,(4,6%).

Витрати на збут складають – 4 715,0 тис. грн.,( 2,2% ) від загальних витрат. 

Інші операційні витрати –2 371,0 тис. грн.,(1,1%). 

Витрати з податку на прибуток склали 1,0 тис.грн.

Інші витрати не проводились. У плані витрати не передбачались.

Капітальні інвестиції державним бюджетом не надавались.

Амортизаційні нарахування є джерелом капітальних інвестицій на придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

За 2018 рік придбано (виготовлено) основних засобів – 1 166,0 тис. грн., інших необоротних матеріальних активів – 4 388,0тис. грн., витрати на придбання нематеріальних активів – 4,0.


Форма№1

Форма №2