ГоловнаПро театрВізит до театруПоложення про супровід осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення

Положення про супровід осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення (далі ‒ ПОЛОЖЕННЯ) про супровід осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп (далі ‒ОСОБИ) при відвідуванні Одеського національного академічного театру опери та балету(далі ‒ ТЕАТР) розроблено відповідно до вимог Конвенції про права інвалідів, Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Указу Президента України від 02.12.2017 № 401 «Про внесення змін до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України», законом України «Про театри і театральну справу», а також заходів, що визначені державними будівельними нормами України «Доступність будинків і споруд для мало-мобільних груп населення».
1.2. Метою ПОЛОЖЕННЯ є забезпечення реалізації державної політики щодо створення безперешкодного життєвого середовища ОСОБАМ в будівлі Театру, забезпечення права ОСІБ на безперешкодний доступ до Театру, зручності та комфортності їх перебування в Театрі, створення умов для високоякісного їх обслуговування, можливості ОСОБАМ вести незалежний спосіб життя і на рівні зі всіма громадянами брати участь у перегляді заходів Театру.
1.3. Цим ПОЛОЖЕННЯМ визначаються дії працівників Театру щодо забезпечення зручності та комфортності перебування в Театрі ОСІБ, а також створення умов для якісного їх обслуговування.
1.4. Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті Театру, розміщуютьсяв касовому залі, на дошках оголошення службової частини Театру,на службових місцях сторожів службового і центрального входів.
1.5. Терміни, що використовуються в тексті цього ПОЛОЖЕННЯ.
Відповідно до ст.2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.
Мало-мобільні групи населення‒ люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До мало-мобільних груп населення віднесені інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо (ДБН В2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для мало-мобільних груп населення»).
1.6. При необхідності ОСОБИ можуть заздалегідь погодити за телефонами, що розміщені на сайті Театру, необхідний обсяг допомоги при організації доступу в приміщення Театру із зазначенням дати і часу прибуття, або направити на електронну пошту Театру відповідний запит.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ СУПРОВОДУ ОСІБ В ТЕАТРІ

2.1. Під час відвідуваннязаходів.
2.1.1. Вхід до Театру здійснюється через центральний вхід за 45 хвилин до початку заходу.
2.1.2. Чергові адміністраториз’ясовують у ОСІБ потребу надання їм допомоги. За проханням ОСОІБ, роз’яснюють шляхи проходу чи проїзду до спеціально передбачених для ОСІБ місць (центральний прохід глядацької зали, де під час заходів розміщуються інвалідні візки), або місць зазначених у квитках, розташування спеціалізованих туалетних кімнат, місць харчування, відпочинкутощо (далі ‒ спеціальні місця) в будівлі Театру. У разі необхідності (за проханням ОСІБ) чергові адміністраторисамостійно чи з супроводжуючими особами супроводжають ОСІБ до зазначеного у квитку місця або спеціальних місць.
Якщо ОСОБА відмовляється від пропозиції та не потребує допомоги чергових адміністраторів, забороняється нав’язувати свою допомогу. Забороняється торкатись ОСІБ чи їх допоміжних засобів пересування без їх дозволу
2.1.3. У разі необхідності, за проханням або за попередньою домовленістю з ОСОБАМИ чи їх супроводжуючими, по закінченнюзаходів контролери квитків, на місцях в зоні відповідальності яких перебували під час заходу ОСОБИ,забезпечують супровід ОСІБ до виходу з Театру.
2.1.4. У випадку,коли ОСОБА має квиток на місце, яке спеціально не передбачене для ОСІБ, контролери квитківзвертаються до адміністратора з метою заміни місця на придатне і супроводжують ОСОБУ до придатного місця.
2.1.5. У випадку виникнення під час проведення заходу надзвичайної ситуації контролери квитківзабезпечують евакуацію та супровід ОСІБ до виходу з Театрузгідно з Планом евакуації глядачів в разі виникнення надзвичайної ситуації, затвердженим генеральним директором Театру.
2.2.ОСОБІ може бути відмовлено у супроводі якщо:
- ОСОБА знаходиться в нетверезому стані;
- ОСОБА порушувала правила техніки безпеки, пожежної безпеки, громадський порядок;
- відсутня супроводжуюча особа в разі обов’язкового супроводу ОСОБИ, в тому числі дитини з інвалідністю;
- відсутні очевидні зовнішні ознаки фізичних обмежень, ознаки інвалідності і відсутні документи, що підтверджують інвалідність.